“Innowacje i ulepszenia – świetlana przyszłość dla Unii Europejskiej”

 “Innowacje i ulepszenia – świetlana przyszłość dla Unii Europejskiej”

Zosia Brycka i Ola Dróżdż z klasy 3TDE reprezentują nas, szkołę, Fundację MODE i Polskę na Europejskim Forum Wachau w Austrii. Temat przewodni zorganizowanego forum w dniach 23-25.06.2022 r.: “Innowacje i ulepszenia – świetlana przyszłość dla Unii Europejskiej”. 51 uczestników: z Francji, Polski, Rumunii i Węgier, z Portugalii, Czech, Niemiec oraz Bośni i Hercegowiny oraz […]

Wakacyjne staże zawodowe ponownie wystartowały

Wakacyjne staże zawodowe ponownie wystartowały

Celem kształcenia zawodowego w trakcie realizacji stażu zawodowego jestprzygotowanie absolwenta/ucznia szkoły do pracy w warunkach współczesnegoświata, wykonywania konkretnych zadań zawodowych w realnych warunkach danegoprzedsiębiorstwa i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.Po odbyciu stażu zawodowego absolwent/uczeń szkoły będzie w stanie sprostaćoczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek np.: szeroko pojętych usługcyfrowych i zwiększy swoje szanse na […]

Nauczyciele przedmiotów zawodowych na obowiązkowych szkoleniach branżowych

Nauczyciele przedmiotów zawodowych na obowiązkowych szkoleniach branżowych

Cel szkolenia branżowego to poznanie specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym zawodem, doskonalenie praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zapoznanie z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie, z urządzeniami, narzędziami
i innym sprzętem technicznym stosowanym w procesach produkcyjnych lub usługach oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i pracodawcą, nawet zagranicznym w formie stażu zawodowego… np. […]

Jesienna Bolonia podczas praktyk zagranicznych

Jesienna Bolonia podczas praktyk zagranicznych

Ostatnie w tym roku kalendarzowym praktyki zagraniczne zaczęły się w trzecim tygodniu listopada. 3 klasy technika fotografii i multimediów, reklamy, analityka i ochrony środowiska, zdobywają doświadczenie zawodowe w pięknej (nawet jesienią) włoskiej Bolonii.  

Uczniowie technika grafiki i poligrafii cyfrowej na praktykach w Pradze

Uczniowie technika grafiki i poligrafii cyfrowej na praktykach w Pradze

Moja firma, DDB, zajmuje się głównie zleceniami dla jakichś większych firm, czy nawet do banków, jak i McDonalda, dzięki czemu mam szansę pracować z prawdziwymi profesjonalistami. Jednak mimo to atmosfera jest naprawdę bardzo miła i czuję się tutaj bardzo swobodnie, więc czas pracy mija bardzo dobrze 🙂 Co też mogę dodać, pracuję z dziewczyną z […]