mgr Małgorzata Barędziak język niemiecki
mgr
Kamila Bąk
przedmioty zawodowe
mgr inż. Halina Bielecka chemia, przedmioty zawodowe
mgr
Agnieszka Bittner-Ciołek
religia
mgr
Ewa Bocheńska
biologia, przedmioty zawodowe
mgr Mariusz Bociarski podstawy marketingu i reklamy, informatyka
mgr Dorota Cecota wychowanie fizyczne
mgr inż. Andrzej Ciborski matematyka
mgr
Wojciech Ciołek
matematyka
mgr
Agnieszka Dreczko chemia, przedmioty zawodowe
mgr Irena Dzierża historia, wiedza o społeczeństwie, public relations, historia i społeczeństwo
mgr Lidia Grubiak chemia, podstawy przedsiębiorczości
mgr Katarzyna Hebda przedmioty zawodowe
mgr
Anna Hebdzyńska
język niemiecki
mgr Monika Hewczuk język angielski
mgr
Katarzyna Hodera
pedagog szkolny
mgr Anna Jankowska przedmioty zawodowe, podstawy marketingu i reklamy
mgr Lucyna Jedynak-Jasińska przedmioty zawodowe
mgr Monika Kaczmarek pedagog szkolny
mgr
Juliya Kalitsinskaya
matematyka
mgr Jakub Kamiński przedmioty zawodowe
mgr
Jolanta Karoń
przedmioty zawodowe
mgr Marek Kolano informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Ewa Kolenkiewicz fizyka, matematyka
mgr Anna Konecka
przedmioty zawodowe
mgr inż.
Justyna Krynicka przedmioty zawodowe
mgr
Ewelina Kurpios
doradca zawodowy
mgr Wiesław Lenkiewicz język angielski
mgr inż.
Iwona Lesiewska przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Katarzyna Łaba język angielski
mgr
Wanda Miarka
przedmioty zawodowe
mgr Agnieszka Mierzejewska język niemiecki
mgr
Monika Miś
historia
mgr Daniel Mosiołek informatyka
mgr Alfreda Mróz matematyka
mgr Barbara Maniewska-Nowosiadły biologia, przedmioty zawodowe
mgr
Izabela Nowak
język angielski
mgr Dariusz Omelaniuk wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Orylska język niemiecki
mgr inż. Bartosz Partyka przedmioty zawodowe
mgr
Paulina Pluta
język angielski
mgr Halina Polańska język polski
mgr
Anna Prządka
język angielski
mgr
Ewa Przegalińska
przedmioty zawodowe, podstawy marketingu i reklamy
mgr Joanna Rombalska religia, filozofia, biblioteka
mgr Elżbieta Rurkowska-Kamel pedagog szkolny
mgr inż.
Agnieszka Seremak przedmioty zawodowe
mgr
Paweł Sokołowski
historia
mgr Marek Sosnowski przedmioty zawodowe
mgr
Karolina Szachun
chemia
mgr Andrzej Szot przedmioty zawodowe
mgr Jacek Sztobryn wychowanie fizyczne
mgr Piotr Śliwa przedmioty zawodowe
mgr Marcin Tupiec wychowanie fizyczne
mgr
Daniel Tusiński
matematyka
mgr Paweł Wojas przedmioty zawodowe, plastyka
mgr Robert Wróbel przedmioty zawodowe
mgr Jolanta Wysoczańska
język polski, wiedza o kulturze
mgr Małgorzata Ząbek
geografia
mgr
Agnieszka Złota-Babista
język polski
mgr Dorota Żybura-Łyko wychowanie fizyczne