Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019:

 

mgr

Małgorzata Barędziak

język niemiecki

mgr inż.

Halina Bielecka

chemia, przedmioty zawodowe

mgr

Mariusz Bociarski

podstawy marketingu i reklamy, informatyka

mgr

Paulina Bohdankiewicz

język angielski

mgr

Dorota Cecota

wychowanie fizyczne

mgr inż.

Andrzej Ciborski

matematyka

mgr

Agnieszka Dreczko

chemia, przedmioty zawodowe

mgr

Irena Dzierża

historia, wiedza o społeczeństwie, public relations, historia i społeczeństwo

ks. mgr

Jerzy Filip

religia

mgr

Małgorzata Fuglewicz

język polski, psychologia reklamy

mgr

Lidia Grubiak

chemia, podstawy przedsiębiorczości

mgr

Katarzyna Hebda

przedmioty zawodowe

mgr

Monika Hewczuk

język angielski

mgr

Anna Huminiak

przedmioty zawodowe

lic.

Paweł Janik

przedmioty zawodowe

mgr

Anna Jankowska

przedmioty zawodowe, podstawy marketingu i reklamy

mgr

Jadwiga Jastrzembska

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr

Lucyna Jedynak-Jasińska

przedmioty zawodowe

mgr

Monika Kaczmarek

pedagog szkolny

mgr

Jakub Kamiński

przedmioty zawodowe

mgr

Wioletta Kasprzak

matematyka

mgr

Jolanta Kindlik

matematyka

mgr

Marek Kolano

informatyka, przedmioty zawodowe

mgr

Ewa Kolenkiewicz

fizyka, metematyka

mgr

Anna Konecka

przedmioty zawodowe

mgr inż.

Justyna Krynicka

przedmioty zawodowe

mgr

Wiesław Lenkiewicz

język angielski

mgr inż.

Iwona Lesiewska

przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

mgr

Katarzyna Łaba

język angielski

mgr

Agnieszka Mierzejewska

język niemiecki

mgr

Daniel Mosiołek

przedmioty zawodowe

mgr

Alfreda Mróz

matematyka

mgr

Barbara Maniewska-Nowosiadły

biologia, przedmioty zawodowe

mgr

Dariusz Omelaniuk

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr

Dorota Orylska

język niemiecki

mgr inż.

Bartosz Partyka

przedmioty zawodowe

mgr

Halina Polańska

język polski

mgr inż

Krystyna Rapacz

chemia, przedmioty zawodowe

mgr

Joanna Rombalska

religia

mgr

Elżbieta Rurkowska-Kamel

pedagog szkolny

mgr inż.

Agnieszka Seremak

przedmioty zawodowe

mgr

Marek Sosnowski

przedmioty zawodowe

mgr

Andrzej Szot

przedmioty zawodowe

mgr

Jacek Sztobryn

wychowanie fizyczne

mgr

Piotr Śliwa

przedmioty zawodowe

mgr

Danuta Tułecka

bibliotekarz

mgr

Marcin Tupiec

wychowanie fizyczne

mgr

Katarzyna Winkowska

doradca zawodowy

mgr

Paweł Wojas

przedmioty zawodowe

mgr

Robert Wróbel

przedmioty zawodowe

mgr

Jolanta Wysoczańska

język polski, wiedza o kulturze

mgr

Piotr Zabuski

język polski

mgr

Małgorzata Ząbek

geografia

mgr

Dorota Żybura-Łyko

wychowanie fizyczne