Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Małgorzata Barędziak język niemiecki
mgr inż. Halina Bielecka chemia, przedmioty zawodowe
mgr Mariusz Bociarski podstawy marketingu i reklamy, informatyka
mgr Paulina Bohdankiewicz język angielski
mgr Dorota Cecota wychowanie fizyczne
mgr inż. Andrzej Ciborski matematyka
mgr
Agnieszka Dreczko chemia, przedmioty zawodowe
mgr Irena Dzierża historia, wiedza o społeczeństwie, public relations, historia i społeczeństwo
ks. mgr Jerzy Filip religia
mgr Małgorzata Fuglewicz język polski, psychologia reklamy
mgr Lidia Grubiak chemia, podstawy przedsiębiorczości
mgr Katarzyna Hebda przedmioty zawodowe
mgr Monika Hewczuk język angielski
mgr Anna Huminiak przedmioty zawodowe
lic. Paweł Janik przedmioty zawodowe
mgr Anna Jankowska przedmioty zawodowe, podstawy marketingu i reklamy
mgr Jadwiga Jastrzembska historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Lucyna Jedynak-Jasińska przedmioty zawodowe
mgr Monika Kaczmarek pedagog szkolny
mgr Jakub Kamiński przedmioty zawodowe
mgr Wioletta Kasprzak matematyka
mgr Jolanta Kindlik matematyka
mgr Marek Kolano informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Ewa Kolenkiewicz fizyka, metematyka
mgr Anna Konecka
przedmioty zawodowe
mgr inż.
Justyna Krynicka przedmioty zawodowe
mgr Wiesław Lenkiewicz język angielski
mgr inż.
Iwona Lesiewska przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Katarzyna Łaba język angielski
mgr Agnieszka Mierzejewska język niemiecki
mgr Daniel Mosiołek przedmioty zawodowe
mgr Alfreda Mróz matematyka
mgr Barbara Maniewska-Nowosiadły biologia, przedmioty zawodowe
mgr Dariusz Omelaniuk wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Orylska język niemiecki
mgr inż. Bartosz Partyka przedmioty zawodowe
mgr Halina Polańska język polski
mgr inż Krystyna Rapacz chemia, przedmioty zawodowe
mgr Joanna Rombalska religia
mgr Elżbieta Rurkowska-Kamel pedagog szkolny
mgr inż.
Agnieszka Seremak przedmioty zawodowe
mgr Marek Sosnowski przedmioty zawodowe
mgr Andrzej Szot przedmioty zawodowe
mgr Jacek Sztobryn wychowanie fizyczne
mgr Piotr Śliwa przedmioty zawodowe
mgr Danuta Tułecka bibliotekarz
mgr Marcin Tupiec wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Winkowska doradca zawodowy
mgr Paweł Wojas przedmioty zawodowe
mgr Robert Wróbel przedmioty zawodowe
mgr Jolanta Wysoczańska
język polski, wiedza o kulturze
mgr Piotr Zabuski język polski
mgr Małgorzata Ząbek
geografia
mgr Dorota Żybura-Łyko wychowanie fizyczne