www.dreamsart.pl

 

Projekt “Europejskie praktyki na plus” zakłada odbycie przez uczniów naszej szkoły praktyki zawodowej wymaganej programem nauczania w Bolonii we Włoszech. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe. Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe.

Poniżej znajdziecie wszelkie informacje dotyczące praktyk zagranicznych z poprzednich lat, a także tych, które odbędą się w roku 2018/2019.

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019