belka_portal

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO) został utworzony portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl.

Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Po zalogowaniu na portal, korzystając z utworzonych kont będzie możliwe korzystanie:

• z dziennika elektronicznego
• zasobów biblioteki szkolnej (możliwość rezerwacji książek on-line, także w innych bibliotekach)
• platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych
• w rekrutacji do szkół

Uczniowie i ich rodzice mogą mieć tworzone konta na portalu po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wydawanie kodu dostępu (login i hasło) będzie odbywało się sukcesywnie, po zgłoszeniu osobistym w sekretariacie uczniowskim (pok. 120).

Uwaga! Należy pamiętać, że hasło tymczasowe wydane w szkole jest ważne 72 godz.

Wzory wniosków do pobrania:
 wniosek o utworzenie konta ucznia
wniosek o utworzenie konta rodzica

Dodaj komentarz