Aby ułatwić absolwentom szkół podstawowych wybór swojego zawodu, udostępniamy filmy
wideo opracowane przez uczniów Technikum nr 15.
W materiałach są zawarte ogólne informacje na temat zawodów i warunków rekrutacji do
klas:

 

 
 
Filmy opracowali uczniowie Technikum nr 15
1. Kreacja, dobór materiałów wideo, opracowanie dźwięku i montaż: Magdalena Świątek i Lena Kosińska.
2. Reżyseria, scenariusz, nagrania video, montaż, opracowanie dźwięku oraz występujący:
Prisacari Paweł, Łach Mateusz, Drewczyński Konrad