Dzięki Projektowi realizujemy cele:

1. Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego o kontekst europejski.

Uczniowie mają szansę poznawać realia pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach. Uczą się tamtejszych technologii i dobrych praktyk oraz zdobywają obycie w pracy w środowisku międzykulturowym.

2. Wprowadzenie praktyczne młodzieży do wartości europejskich

Wyjazd jest okazją do porównania kultury i tradycji ojczystych do typowych dla miejsca wyjazdu.

Uczniowie sami czują się przybyszami i zyskują nową perspektywę poznawczą, która, mamy nadzieję, uwrażliwia ich na potrzebę otwartości, tolerancji czy szacunku do odmienności.

3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o atrakcyjne formy kształcenia.

Zaplanowaliśmy nasze mobilności tak, by obejmowały zarówno naukę zawodu, jak i funkcjonowanie w środowisku odmiennym kulturowo. Jest to działanie wpisujące się wprost w realizację pierwszego celu Europejskiego Planu Rozwoju – zakorzeniania w uczniach potrzeby i chęci do uczenia się przez całe życie.

4. Nawiązanie relacji z zagranicznymi partnerami oraz przedsiębiorstwami

Działania projektowe zakładają ścisłą współpracę z zagraniczną organizacją pośredniczącą.

Archiwalne wpisy:

Zagraniczny staż zawodowy w słonecznej Sewilli w Hiszpanii

O Europejskich praktykach na plus w Radiu Rodzina

4C2 żegna Bolonię

Technicy fotografii i multimediów oraz reklamy mówią “Ahoj!”

Półmetek Pragi

Ostatnia grupa z 4C1 na praktykach zagranicznych przywitała się po czesku: AHOJ!