belka_szok

Ewelina Kurpios

doradca zawodowy

Absolwentka Pedagogiki o specjalności poradnictwo zawodowe i edukacyjne, Szkoły Trenerów, Studium Animacji Społecznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jako doradca zawodowy pracuje od 2009 roku, w Szkolnym Ośrodku Kariery w Technikum 15 prowadzi warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Prowadziła szkolenia dla uczniów na każdym szczeblu edukacji, studentów, nauczycieli, rodziców, osób z niepełnosprawnością, młodzieży przebywającej w ośrodkach socjoterapii, osób osadzonych w zakładach karnych. Szkoliła także przyszłych asystentów osób z niepełnosprawnością.

Zrealizowała ponad 5000 godzin szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej planowania kariery, odkrywania potencjału, treningach kompetencji społecznych, warsztatach integracyjnych i aktywizujących, prowadzi także szkolenia dotyczące zwiększania poczucia wartości, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie z trudnościami, stresem i zmianą. Pomaga skutecznie przygotować się do wyboru szkoły i kierunku studiów.

Doradca zawodu z wykształcenia, pasji i powołania. Gdy miała 15 lat wymarzyła sobie zawód, który dziś wykonuje z radością i pełnym zaangażowaniem. Pomaganie i pobudzanie do działania traktuje jako swoją życiową misję. Pełna energii i otwartości dla drugiego człowieka. Zwolenniczka koncepcji całożyciowego uczenia, uwielbia kontakt z ludźmi i energię grupy. Głęboko wierzy, że jedyną drogą do wykonania dobrej pracy, jest kochanie tego, co się robi. W pełni zgadza się ze słowami W. Jamesa: Największym odkryciem naszego pokolenia, było stwierdzenie, że ludzie mogą zmieniać swoje życie, zmieniając swoje wewnętrzne nastawienie. Marzycielka, zakochana w Portugalii, Wrocławiu i szwajcarskiej czekoladzie.

• sala 318 (III piętro)
• tel. 71 79 86 901 wew. 131

godziny pracy:

pn.09:00 – 14:00
wt.09:00 – 13:30
śr.09:00 – 12:00
czw.12:30 – 18:00
pt.09:00 – 13:00

W celu omówienia konsultacji proszę o kontakt pod nr telefonu 71 79 86 901 wew. 131 lub e-mailem: doradca_zawodowy@t15.wroclaw.pl

Szkolny Ośrodek Kariery w Technikum nr 15 funkcjonuje od stycznia 2004 r. i jest pierwszym SzOKiem we Wrocławiu. Powstał dzięki pozyskaniu funduszy z Grantu Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Społecznej „PIERWSZA PRACA”.

Jego założycielem  i autorem jest Pani Lidia Grubiak – nauczyciel i doradca zawodowy z wieloletnim, bogatym doświadczeniem. Obecnie ośrodkiem kieruje Pani Katarzyna Winkowska, doradca zawodowy, akredytowany coach International Coach Federation (ACC), pedagog.

Jako pierwszy i jedyny Szkolny Ośrodek Kariery we Wrocławiu w swoich działaniach stosujemy coaching, aby jeszcze skuteczniej wspomóc młodego człowieka w świadomym planowaniu swojej ścieżki zawodowej.

Naszym głównym celem jest pomoc uczniom w poznaniu siebie, zdobyciu niezbędnych informacji oraz w podejmowaniu decyzji co do wyboru dalszego kształcenia czy podjęcia pracy zawodowej. Wspieramy młodzież w działaniach mających na celu dokonanie wyborów edukacyjno-zawodowych i podejmowaniu ważnych dla ich przyszłości decyzji.

Pomagamy w:

• samopoznaniu
• poznaniu i określeniu  predyspozycji zawodowych
• wyznaczeniu i zaplanowaniu ścieżki do zdobycia upragnionego zawodu
• przekwalifikowaniu się
• sprecyzowaniu planów życiowych dotyczących rozwoju zawodowego i kariery
• wyznaczeniu sobie realnych, terminowych i konstruktywnych celów
• konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych

Dostarczymy Ci informacji:

• o możliwych kierunkach dalszego kształcenia
• o wybranym przez Ciebie zawodzie
• o perspektywach zatrudnienia w danym zawodzie
• o wymaganiach pracodawców na współczesnym Rynku Pracy

Nauczymy Cię:

• sporządzania dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania pracy
• metod i sposobów poszukiwania pracy
• jak zgromadzić własne portfolio/dossier
• jak zaprezentować się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą

Organizujemy:

• Targi Pracy we współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Agencjami Pracy
• konkursy kształtujące wśród uczniów kompetencje przyszłości
• wyjścia na Targi Edukacyjne