belka_szok

Katarzyna Winkowska
doradca zawodowy

    sala 318 (III piętro)
    tel. 71 79 86 901 wew. 131

    godziny pracy:

pn. 08:15 – 11:00
wt. 10:45 – 13:45
śr. 08:15 – 13:45
czw. 11:45 – 17:00
pt. 08:15 – 13:45

W celu omówienia konsultacji proszę o kontakt pod nr telefonu 71 79 86 901 wew. 131 lub e-mailem: doradca_zawodowy@t15.wroclaw.pl

Szkolny Ośrodek Kariery w Technikum nr 15 funkcjonuje od stycznia 2004 r. i jest pierwszym SzOKiem we Wrocławiu. Powstał dzięki pozyskaniu funduszy z Grantu Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Społecznej „PIERWSZA PRACA”.

Jego założycielem  i autorem jest Pani Lidia Grubiak – nauczyciel i doradca zawodowy z wieloletnim, bogatym doświadczeniem. Obecnie ośrodkiem kieruje Pani Katarzyna Winkowska, doradca zawodowy, akredytowany coach International Coach Federation (ACC), pedagog.

Jako pierwszy i jedyny Szkolny Ośrodek Kariery we Wrocławiu w swoich działaniach stosujemy coaching, aby jeszcze skuteczniej wspomóc młodego człowieka w świadomym planowaniu swojej ścieżki zawodowej.

Naszym głównym celem jest pomoc uczniom w poznaniu siebie, zdobyciu niezbędnych informacji oraz w podejmowaniu decyzji co do wyboru dalszego kształcenia czy podjęcia pracy zawodowej. Wspieramy młodzież w działaniach mających na celu dokonanie wyborów edukacyjno-zawodowych i podejmowaniu ważnych dla ich przyszłości decyzji.

Pomagamy w:

• samopoznaniu
• poznaniu i określeniu  predyspozycji zawodowych
• wyznaczeniu i zaplanowaniu ścieżki do zdobycia upragnionego zawodu
• przekwalifikowaniu się
• sprecyzowaniu planów życiowych dotyczących rozwoju zawodowego i kariery
• wyznaczeniu sobie realnych, terminowych i konstruktywnych celów
• konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych

Dostarczymy Ci informacji:

• o możliwych kierunkach dalszego kształcenia
• o wybranym przez Ciebie zawodzie
• o perspektywach zatrudnienia w danym zawodzie
• o wymaganiach pracodawców na współczesnym Rynku Pracy

Nauczymy Cię:

• sporządzania dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania pracy
• metod i sposobów poszukiwania pracy
• jak zgromadzić własne portfolio/dossier
• jak zaprezentować się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą

Organizujemy:

• Targi Pracy we współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Agencjami Pracy
• konkursy kształtujące wśród uczniów kompetencje przyszłości
• wyjścia na Targi Edukacyjne