Wakacyjne staże zawodowe ponownie wystartowały

Wakacyjne staże zawodowe ponownie wystartowały

Celem kształcenia zawodowego w trakcie realizacji stażu zawodowego jestprzygotowanie absolwenta/ucznia szkoły do pracy w warunkach współczesnegoświata, wykonywania konkretnych zadań zawodowych w realnych warunkach danegoprzedsiębiorstwa i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się […]

Jesienna Bolonia podczas praktyk zagranicznych

Jesienna Bolonia podczas praktyk zagranicznych

Ostatnie w tym roku kalendarzowym praktyki zagraniczne zaczęły się w trzecim tygodniu listopada. 3 klasy technika fotografii i multimediów, reklamy, analityka i ochrony środowiska, zdobywają doświadczenie zawodowe w pięknej (nawet […]