Twój czas na staż 2022

Twój czas na staż 2022

15 staży dedykowanych jedynie uczniom w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w drugiej, ale i ostatniej edycji wakacyjnych staży projektu Twój czas na staż. Część prezentujemy obecnie, reszta w […]

Zakończenie stażu w Fundacji MODE

Zakończenie stażu w Fundacji MODE

11 lipca 4 stażystów z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu oficjalnie zakończyła swoje staże w Fundacji MODE w ramach projektów „Bliżej zawodu” oraz „Wsparcie Kształcenia Zawodowego”.  

Wakacyjne staże zawodowe ponownie wystartowały

Wakacyjne staże zawodowe ponownie wystartowały

Celem kształcenia zawodowego w trakcie realizacji stażu zawodowego jestprzygotowanie absolwenta/ucznia szkoły do pracy w warunkach współczesnegoświata, wykonywania konkretnych zadań zawodowych w realnych warunkach danegoprzedsiębiorstwa i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się […]