W ramach projektów Bliżej zawodu i Twój czas na staż mogliśmy zrealizować w
okresie wakacyjnym 6 staży zawodowych w zawodzie technik grafiki i
poligrafii cyfrowej. Natomiast w projekcie Wsparcie kształcenia zawodowego –
poprawa efektów staże wakacyjne zorganizowane były dla tegorocznych
absolwentów i uczniów klas trzecich i czwartych a także wyjątkowo dla
jednego ucznia klasy drugiej. W 12-stu stażach brała udział młodzież naszej
szkoły w zawodach: technik analityk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
technik fotografii i multimediów oraz technik reklamy. Wszyscy sobie
chwalili czy to miejsca staży, czy też możliwość ich odbycia pomimo wakacji.

Wybrana fotorelacja z dwóch na wstępie wymienionych projektów.