Drodzy rodzice – w najbliższych dniach planowane są spotkania organizacyjne dla rodziców:

  • 07.09.2023 r. godz. 17:00 ogólne zebranie rodziców wszystkich uczniów klas I-II (w szkolnej auli), a następnie spotkania z wychowawcami klas (ok. godz. 17:30)
  • 13.09.2023 r. godz. 17:00 ogólne zebranie rodziców wszystkich uczniów klas III–V, a następnie spotkania z wychowawcami klas. UWAGA: ok. godz. 17:30 w szkolnej auli spotkanie z wicedyr. I. Lesiewską z rodzicami uczniów klas maturalnych w celu zapoznania z procedurą egzaminu
    maturalnego, dopiero później spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.