Świat sztuk plastycznych jest dla nas jak woda dla ryby. Dlatego klasa 3TF (organizacja reklamy) postanowiła w ramach pracowni plastyczno-technicznej wybrać się do Galerii 55 na daleką Strzegomską do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i zmierzyć się z wystawą tamtejszych studentów grafiki pt. “Słowo, obraz – pomiędzy”.
Wystawa prac studentów kierunku sztuki nowoczesne – Design Now! krzyczała do naszych “reklamiarzy” codziennością nieustannie zapisywaną w obrazach. Nie umieliśmy poddać ich refleksji. Język obrazów w Galerii 55 wydawał się czytelny dla wszystkich, bez względu na kraj pochodzenia, wiek, czy wykształcenie odbiorcy jednakże jednocześnie język ten stworzył komunikaty zróżnicowane, wielopoziomowe, nieoczywiste. Ponieśliśmy porażkę.
Wystawa SŁOWO, OBRAZ – POMIĘDZY pokazała nam rezultaty pracy nad tworzeniem tych specyficznych komunikatów, tej złożonej formy przekazu. Pomiędzy słowem i obrazem, który powstaje, jest myśl – koncept twórcy, wypowiedź skłaniająca do interpretacji.
Wystawa SŁOWO, OBRAZ – POMIĘDZY przedstawia prace, które pochodzą z warsztatów artystycznych na dwóch specjalnościach kierunku sztuki nowoczesne-Design Now!: projektowanie oraz film, media, nowe technologie.
Porażkę postanowiliśmy przekuć w sukces nauki i pracy i już szykujemy bombową odpowiedź dla studentów DSW.
 
Marek Sosnowski