Plener ekologiczny klas ochrony środowiska Jelenia Góra – Jagniątków – Karkonoski Park Narodowy zaliczamy do udanych. Było słońce, las, górskie powietrze, zajęcia w terenie i ekskluzywne schronisko młodzieżowe. W Banku Żywych Genów prowadzonym przez leśników Karkonoskiego Parku Narodowego poznaliśmy trudy restytucjii górskich gatunków roślin zagrożonych wyginięciem wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi oraz walkę o reitrodukcję, unikatowych w skali europejskiej, reliktów epoki lodowcowej, m.in. endemicznej rozrzutki alpejskiej, różeńca górskiego czy wierzby zielnej, które występują jedynie w bazaltowych żlebach Karkonoszy. Oglądaliśmy także motylarnię,
w której prowadzone są starania o zwiększenie populacji motyla o mitycznej nazwie niepylak Apollo (Parnassius Apollo), a w występującym obok Gospodarstwie Szkółkarskim KPN uprawę siewek jodły, buków, leszczyny, etc., którymi odnawiany jest drzewostan górskich stoków. Nauczyliśmy się rozpoznawać różnorodne rośliny inwazyjne, wśród których największe zainteresowanie wzbudziła kolczurka klapowana zwana dzikim ogórkiem.
Nie zapomnieliśmy również o podziwianiu jeleniogórskiej starówki i poszukiwaniu przysmaków lokalnej kuchni oraz integrowaniu grupy.

Wyjazd zaplanowała, zorganizowała i poprowadziła pani Agnieszka Madej.