Drodzy rodzice,

w związku z wdrożeniem przez naszą placówkę dziennika elektronicznego Librus, informujemy o możliwości uzyskania loginu i hasła do systemu.

Dane te będą wydawane osobom zainteresowanym bezpośrednio w sekretariacie uczniowskim szkoły lub drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy: admin@t15.wroclaw.pl

Roman Gurgul
Administrator Sieci Komputerowej