Grupa klasy 2TB (cyfrowe procesy graficzne) zmieniła salę lekcyjną procesów poligraficznych i udała się do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na pokaz “Druki piękne, tajne, unikatowe – o ossolińskich cymeliach” Pani Joanna Grześkowiak-Stepowicz (Dział Informacji Naukowej ZNiO) z pasją opowiedziała o ossolińskiej kolekcji cennych i ciekawych książek XIX-XXI wieku. Opowiadała o drukach bibliofilskich wydawanych ze szczególną starannością przez Samuela Tyszkiewicza, Jana Kuglina czy Jacka Wdzięczaka, o książkach ilustrowanych przez znakomitych polskich artystów – Władysława Skoczylasa, Stefana Mrożewskiego, Zofię Stryjeńską, Jana Lebensteina, o książkach w zaskakujących oprawach: drewnianych, atłasowych, haftowanych. Była też okazja, aby przyjrzeć się wydawnictwom okaleczonym bądź konfiskowanym przez cenzurę oraz współczesnym pracom, które poprzez ciekawą formę wydawniczą starają się podejmować poważne problemy społeczne.
Najciekawsza okazała się praca dosłownie opowiadająca o “Mózgu Piłsudskiego” oraz ciekawa pozycja przedarta na pół bez zachowanej górnej części woluminu.
 
Marek Sosnowski