O tym, jak zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole mogli przekonać się 11 grudnia uczniowie klasy 4TC, podczas wycieczki do drukarni Arteprint w Długołęce.

W trakcie prezentacji prowadzonej przez pana prezesa Leszka Ochmana, uczniowie poznali proces produkcji różnych publikacji, sposoby kontroli jakości wydruków. Obejrzeli cały system nadzoru druku: od zamówienia, poprzez opracowanie karty technologicznej produktu, po przygotowanie i wykorzystanie koperty druku.

W trakcie zwiedzania drukarni udało się spotkać absolwentów naszej szkoły, dziś już prawdziwych zawodowych drukarzy.

Dobrze też było się dowiedzieć, że na naszych tegorocznych absolwentów praca w drukarni Arteprint już czeka.

Opiekunowie:
Marek Kolano
Marek Sosnowski