W sobotę 16 września w Parku Wschodnim przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu odbył się Bieg bez medalu. Opłaty startowe zawodników zostaną przekazane na leczenie Kacpra, syna p. Andrzeja Borkowskiego, który był nauczycielem wychowania fizycznego w Technikum 15. Rada Rodziców oraz nauczyciele wnieśli opłatę startową za 16 zawodników. Oprócz wsparcia finansowego udało nam się pomóc Organizatorowi niematerialnie ustawiając na trasie wolontariuszy, którzy wskazywali kierunek trasy, prowadząc depozyt dla wszystkich uczestników biegu oraz porządkując park po wydarzeniu. Serdeczne podziękowania dla rodziców! Mamy Julity Li oraz Pawła Dumińskiego, które pomagały w organizacji wydarzenia. W Biegu bez medalu wzięło udział łącznie 270 zawodników. W drużynie Technikum 15 pobiegli:

 • Agata Salamon kl. 4TF
 • Aleksandra Śliwińska kl. 3TC
 • Paweł Dumiński kl. 2TA
 • Alicja Kur kl. 1TC1
 • Julita Li kl. 1TC1
 • Kasia Stanisławska kl. 2TC1
 • Marcel Chudziak kl. 2TC
 • Ewa Knysak kl kl. 2TD
 • Oliwia Mikołajczak kl. 2TD
 • Paweł Góral kl. 2TD
 • Paweł Maciak kl. 4TC
 • Piotr Śnieżek kl. 1TC1
 • Martyna Wiktorska – absolwentka
 • p. Magdalena Paździor – nauczyciel wychowania fizycznego
 • p. Katarzyna Łaba – nauczyciel języka angielskiego
 • Paweł Łaba – przyjaciel Technikum 15 🙂

Wsparcie organizacyjne: Kasia Krzywaniak kl. 2 TD, Kamila Kubicka kl. 2 TD, p. Katarzyna Winkowska, p. Jacek Sztobryn, p. Dorota Żybura- Łyko, p. Anna Jankowska, p. Monika Hewczuk.

W klasyfikacji ogólnej Biegu bez medalu wywalczyliśmy też miejsca na podium!

 • Marcel Chudziak – 3 miejsce w kat. M20
 • p. Magdalena Paździor – 3 miejsce w kat. M30

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Fotorelacja:
Jacek Sztobryn