Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia uczniów Firmy Interrisk, oferta premium, wariant II.

Oznacza to wysokość sumy ubezpieczenia 10 000 zł i składkę roczną w wysokości 36 zł.

Składkę należy wpłacić na konto Rady Rodziców w Banku Pocztowym,
na numer rachunku 88 1320 1999 2342 2913 2000 0001
do 30 września 2016 roku, z dopiskiem: ubezpieczenie – imię i nazwisko ucznia, klasa.