13.12.2016 r. klasy 1 TA, 1 TC1, 1 TB uczestniczyły w programie profilaktycznym „NOE”. Celem programu było pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.

PROGRAM SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

Część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia

Część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.

Część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy

Celem programu było :

1. Zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol.
2. Uzyskanie wiedzy, że osobom żyjącym z problemem alkoholowym (głównie dzieciom alkoholików) można udzielić pomocy oraz zmotywowanie osób potrzebujących  do skorzystania z pomocy oferowanej przez placówki z terenu miasta i okolicy zamieszkania.
3. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał).
4. Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym („sztuka odmawiania”).
5. Promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.

Program prowadzony był w formie happeningu i dramy, wywoływał duże emocje i skutecznie wpływał na postawy młodych ludzi poprzez odwołanie się do osobistych przeżyć prowadzących i uczestników. Oparty na autentycznych świadectwach osób dotkniętych problemem alkoholowym: trzeźwego alkoholika, dziecka żyjącego w rodzinie z problemem alkoholowym oraz abstynenta, który podjął wolny wybór i nie korzysta ze środków zmieniających świadomość.

Młodzież  biorąca udział w programie uzyskała konkretną wiedzę o skutkach uzależnienia, często tez zmieniała własne podejście do używania środków psychoaktywnych.

Katarzyna Hodera