Kolejny raz gościliśmy w murach Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Tym razem mieliśmy przyjemność uczestniczyć w zorganizowanych na terenie uczelni Dniach z Kierunkami tj. w dniu 5.12. „Dniu z prawem”, a 15.12. „Dniu z Psychologią”. Dzięki tym wydarzeniom mogliśmy poznać specyfikę danych kierunków studiów, zapoznać się z ich programem, a przede wszystkim uczestniczyć w wykładach i zaproponowanych zajęciach warsztatowych.

Dzień z prawem zaczął się od wykładu “Mowa nienawiści”, a następnie odbyły się tematyczne warsztaty: Prawo Internetu – o wolności słowa w sieci , Nowoczesne technologie – szansą czy zagrożeniem dla ludzi?, Wstać, Wysoki Sąd idzie – czyli jak działa wymiar sprawiedliwości  –

Dzień z psychologią  rozpoczęliśmy od spotkania z psychoterapeutą Michałem Pozdałem, gdzie zmierzyliśmy się z tematem „Profilaktyki zaburzeń lękowych w okresie dorastania” po którym w grupach udaliśmy się na warsztaty: Efektywne uczenie się, Trening kreatywności, Efektywne zarządzanie czasem, Zadaniowe rozwiązywanie konfliktów oraz Stres, wróg czy sprzymierzeniec ?

Kolejne spotkanie w ramach „Strefy Młodzieży SWPS” 18 stycznia.

Katarzyna Winkowska
Katarzyna Hodera