Kości zostały rzucone… gdy podczas zajęć z anatomii człowieka uczniowie klasy 3 technika ochrony środowiska starali się oszacować płeć, wiek i choroby widoczne na zmienionym kośćcu. Poznawali doświadczalnie budowę kości i układali, podobnie jak przestrzenne puzzle, szkielet człowieka.

Materiału kostny udostępniony został przez Zakład Antropologii PAN i pochodzi ze średniowiecznego grodziska na Dolnym Śląsku, a wzorzec porównawczy stanowiły modele i rysunki w atlasie.

A było to jedno z pierwszych spotkań klasy trzeciej z anatomią doświadczalną.

Barbara Maniewska–Nowosiadły