Masz komórkę, to wykręć film i zgłoś go do konkursu “Jak racjonalnie i rozsądnie zagospodarowywać odpady” – to myśl przewodnia filmu, ale temat bardzo szeroki i ciągle narastający. Każdy z nas produkuje codziennie mnóstwo odpadów bezpośrednio i pośrednio korzystając z różnorodnych zasobów środowiska i co się z nimi dzieje? Jak wpływają na nas i na nasze otoczenie? Zastanów się i pokaż swoje pomysły na “oczyszczenie” świata.

Organizatorem Konkursu na film kręcony telefonem komórkowym, pod patronatem Departamentu Edukacji oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Miasta Wrocławia, jest Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, koordynatorem – Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży.

Konkurs jest częścią projektu “Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci WDUSS 2017”

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wduss.edupage.org

Dołącz do grupy osób, którym zależy na środowisku!

Barbara Maniewska-Nowosiadły