Zapraszamy wszyskich artystów naszej szkoły do wzięcia udziału w Konkursie Ekologiczno – Plastycznym “Dekalog Młodego Ekologa”.

Temat: “Jak racjonalnie i rozsądnie zagospodarowywać odpady”.

Odpad ma różne oblicza i jeśli Twoja ekspresja pokaże co robić żeby ich nie robić – nagroda Cię zapewne nie minie!

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wduss.edupage.org

Organizatorem Konkursu na Dekalog Młodego Ekologa, pod patronatem Departamentu Edukacji oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Miasta Wrocławia, jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego, koordynatorem – Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży.

Konkurs jest częścią projektu “Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci WDUSS 2017”

Dołącz do grupy osób, którym zależy na środowisku!

Barbara Maniewska-Nowosiadły