Klasa 3TF zakończyła projekt edukacyjny realizowany we współpracy z pracodawcą, będący formą zastępczą stacjonarnych praktyk zawodowych, które ze względu na pandemię zostały zawieszone. Produktem finalnym były projekty ulotki reklamującej program ReStart oraz posty, a jeden z nich został zamieszczony na stronie pracodawcy.
Wyróżniona uczennica jest zapewne dumna. A komisja szkolna w składzie: nauczyciel zawodu p. A. Jankowska i kierownik szkolenia praktycznego p. L. Grubiak miała sposobność oglądnięcia wszystkich prac zespołów uczniowskich i w ocenach końcowych wyraziły swój podziw. Prace były świetne, zachwycające, cudowne, wspaniałe, pierwszorzędne, rewelacyjne i kapitalne.