Klasa 1TE spotkała się w czwartek, 4 lutego na godzinie wychowawczej z p. Jarosławem Jezierskim – wykładowcą Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości na warsztatach pt. BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI. Jako, że każdy z nas część swojej życiowej aktywności, pracę, szkołę, płatności, życie towarzyskie realizuje przez internetowe łącza, tym bardziej powinniśmy przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie zasięgnęli w pigułce wiedzy na tematy:

1. Bezpieczeństwo na portalach społecznościowych;

2. Jak zarządzać hasłami i tworzyć bezpieczne hasła;

3. Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń mobilnych.

Warsztaty w ożywionej dyskusji z uczniami rozwiały wątpliwości co do : konieczności czytania regulaminów, zagrożeń udostępniania wrażliwych danych lub zdjęć dokumentów, konieczności wylogowywania się z własnej poczty, Librusa lub Teamsa oraz nieotwierania nieznanych  linków w celu potwierdzania czegokolwiek , bądź ignorowania sms-ów z poleceniem dopłacenia 60 groszy do paczki.Miły i spokojny przekaz wykładowcy z pewnością wpłynie na zaakceptowanie przez uczniów zasad zwiększających ich własne bezpieczeństwo w sieci.

D. Orylska