Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13 stycznia 2021 roku zajęcia zdalne w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu zostają przedłużone do 31 stycznia 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że od 18 stycznia 2021 roku Szkoła będzie nadal organizować część zajęć w trybie stacjonarnym w wybranych klasach i grupach, w ograniczonym wymiarze czasu oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Wybierając klasy, grupy do nauczania stacjonarnego uwzględniono:


• brak możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia praktycznego w formie zdalnej,
• możliwości organizacyjne, zapewnienie bezpiecznych warunków uczniom i nauczycielom,
• dostępność nauczyciela.

Szczegóły, w tym dokładne harmonogramy zajęć, zostaną przekazane przez wychowawców klas lub przez nauczyciela zawodu za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
Przypominamy, że w zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, u których występują objawy infekcji górnych dróg oddechowych: temperatura, katar, kaszel, bóle głowy, biegunka, bóle mięśni, utrata węchui smaku, czy przebywających na kwarantannie. Wszystkich pracowników i uczniów obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa: noszenie maseczek, dystans społeczny, częste mycie lub dezynfekcja rąk oraz własne a niezbędne środki dydaktyczne, jak długopis i słuchawki do komputerów.