Trójka uczniów naszej szkoły skupionych wokół pracowni malarskiej Ani Jankowskiej wzięła udział w warsztacie malarskim prof. Darii Mileckiej w Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP.
Daria Mikrut, Patrycja Nowacka i Paweł Maciak zbudowali własny obraz w oparciu o podstawowe zasady jego struktury gramatycznej.
Warsztat uczył budowania obrazu ze szczególnym uwzględnieniem jego elementarnych podziałów.
W ćwiczeniach wykorzystywali metody i techniki pracy malarstwa sztalugowego. Warsztat odbył się w klasycznej pracowni malarskiej.
Liczymy na rychłą możliwość podziwiania efektów pracy naszej artystycznej trójki.
 
Marek Sosnowski