Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej, wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 
Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.
 
Więcej informacji znajduje się pod adresem: