W dniach 21- 25 pażdziernika 2019 r. odbył się XXIX Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jak co roku Szkolny Ośrodek Kariery starał się aktywnie w tym wydarzeniu uczestniczyć.
W poniedziałek OTK rozpoczęto konferencją realizowaną w Dolnośląskim Ośrodku Nauczycieli we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem pracy we Wrocławiu pod hasłem “Kariera w mundurze”. Podczas wystąpień Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej można było uzyskać wiedzę o procesie rekrutacji/ naboru do służb, kształcenia oraz awansu zawodowego. We wtorek i czwartek klasy maturalne uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym organizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu “Korzyści rejestracji w PUP dla osób do 30 r.ż”. Spotkanie prowadziły p. Izabela Oleśniewicz- Kot oraz p. Beata Iśkiewicz doradcy zawodowi, które opowiadały m.in. o bezzwrotnych dotacjach na założenie działalności gospodarczej, stażach i innych. Środa był dniem konsultacji z doradcą zawodowym “Moja kariera”. Ostatni dzień OTK to zorganizowane we współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy OHP na terenie szkoły Targi Pracy oraz wydarzenie poza szkołą “Studia na horyzoncie”. W Targach Pracy uczestniczyło 14 instutucji, wśród agencje zatrudnienia, Policja, Wojsko Polskie, Służba Więzienna, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojskowa Komisja Uzupełnień, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i pośrednictwo EURES.
Mam nadzieję, że wiedza zdobyta podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019 w Technikum 15 przyniesie pozytywne rezultaty w rozwoju kariery zawodowej uczniów.

Katarzyna Winkowska
doradca zawodowy