To kolejne terenowe „face to face” z przyrodą klas technika ochrony środowiska.

Tym razem wybieramy się we wtorek 18 października 2016 roku do Podziemnego Miasta Osówka, gdzie pływając łodzią desantową zalanymi wodą sztolniami będziemy badać wpływ działań człowieka na ekosystem, określać skład chemiczny wody, pokonywać chodniki skalne za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego nad wodą, bo nie ma innej możliwości. Trasa uzyskała miano ekstremalnej, więc będzie to sprawdzian naszych możliwości i nauka współpracy.
W wyprawie weźmie udział klasa 4TA, 3TA i 2TA.

Organizatorem tych wrażeń jest pani Agnieszka Madej