Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w latach 2014–2015. Bilans obejmuje wszystkie egzaminy, także te, których uczeń pierwotnie nie zdał, jednak po odwołaniu do CKE, zostały zaliczone.

Kierownik szkolenia praktycznego,
Lidia Grubiak