• Odbiór wyników dla uczniów u wychowawców według ustaleń od 1.09.
• Odbiór wyników dla absolwentów w sekretariacie uczniowskim od 1.09.

Prosimy z zachowaniem obowiązujących obostrzeń nie gromadzić się jednocześnie na korytarzu szkolnym; prosimy nie zapomnieć własnego długopisu.

Odbiór świadectwa może następować sukcesywnie, w terminie późniejszym, w każdym dniu pracy sekretariatu do godz.14:00.