Wychowanie bez błędów nie istnieje, nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, lecz wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi, popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzialności.

          J.G. Woititz

Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców naszych uczniów, postanowiłyśmy zadbać o wzbogacenie ich wiedzy pedagogicznej. Wszak to właśnie Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, a edukacja szkolna zawsze wspiera edukację domową. Dlatego też w ramach czwartkowych wywiadówek zostały zorganizowane dwa spotkania. Jedno z nich było przeznaczone dla Rodziców uczniów klas 1,2 i 3 i dotyczyło psychospołecznych mechanizmów powstawania uzależnień i problemów psychicznych młodzieży , a roli rodziców w ich zapobieganiu i powstawaniu. Spotkanie prowadził pedagog T. Kopko z Fundacji PRAESTERNO z Wrocławia , drugie spotkanie przeznaczone było dla rodziców tegorocznych maturzystów. Jego tematyka obejmowała problematykę zachowań młodych ludzi w sytuacjach wyzwalających podwyższony poziom napięcia emocjonalnego czyli stresu jak i wskazówek dotyczących metod wpierania młodzieży w osiąganiu celów.

Zachęcaj i wspieraj swoje dzieci, ponieważ są takie, jakie wierzysz, że są!

          Lady Bird Johnson

Bardzo dziękujemy Rodzicom za udział w spotkaniach, zapraszamy na kolejne, jednocześnie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej gdzie w zakładce „ Porady dla rodziców” znajdują się informacje mające na celu wspieranie Państwa w procesie wychowania.

Katarzyna Hodera
Elżbieta Rurkowska–Kamel