Program Integracji i edukacji wielokulturowej we Wrocławiu – rusza już 13 grudnia 2016 roku w Technikum nr 15 we Wrocławiu. Misją programu jest: kształtowanie wśród uczniów postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur. Przeciwdziałanie wszelkim uprzedzeniom na tle narodowym, rasowym, wyznaniowym. Pokazanie młodzieży pozytywnych aspektów różnorodności wielokulturowej. Więcej informacji poniżej.

wroclawski_most_tolerancji-ogolny