22 marca to Światowy Dzień Wody. Woda dla natury – to tytuł cyklu warsztatów na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego, w których miały okazję wziąć udział klasy technika ochrony środowiska – 4TA i 3TA.

Było modelowanie procesów wodnych, oglądanie fluoryzującego życia w osadach ściekowych, symulacja przepływu wody kanałami Wrocławia, badanie lepkości cieczy, chromatografia jonowa i bomba kalorymetryczna.
Konkursy, nagrody, dyplomy i wiedza.

Barbara Maniewska-Nowosiadły