19.04. na wizytę studyjną w ramach programu Erasmus+ do naszej szkoły przyleciały 3 sympatyczne nauczycielki z Hiszpanii. Związane zawodowo ze szkołą w branży audiowizualnej ze szczególnym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach w sali 11, gdzie dłuższą chwilę rozmawiały o rozwoju naszego kierunku technik fotografii i multimediów z nauczycielem zawodu p. B. Partyką. Odwiedziły także pozostałe pracownie zawodowe. Podobały im się zajęcia klasy 4C1 na pracowniach druku 3D i druku cyfrowego, gdzie rozmowie z p. K. Hebdą nie było końca. Uczestniczyły także, biorąc czynny udział, w zajęciach z doradztwa zawodowego dotyczących perspektyw w zawodach oraz 4-tej rewolucji przemysłowej, prowadzonych przez uczniów klasy 4TAB R. Wasilika i T. Szafrańca. Zachwyciły się aulą, podobizną nauczyciela zawodu p. M. Kolano wykonaną w technologii 3D, graficznymi pracami uczniów stanowiącymi dekorację szkolną czy materiałami leżącymi w s. 402. Narzekały …. na zimno.
Było miło 🙂