Twórczość – potrzeba, której niektórzy z nas nie mogą się oprzeć, nałóg, coś, co jest najpierw wymuszane chęcią uzyskania lepszej oceny na zajęciach, by po krótkim czasie stać się codziennością, sposobem na życie i sposobem komunikowania się na najwyższym dostępnym nam poziomie porozumienia.
To najdojrzalsza postawa wobec życia: poprzez próby zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości tworzenie siebie samego.
Po raz drugi dopiero na przestrzeni 10 lat pokazujemy prace nie tylko uczniów, ale i uczących. Po to, by się uwiarygodnić: tak jak niektórzy uczniowie, my też nie potrafimy bez tworzenia żyć. I chociaż szkoła zabiera nam tak dużo czasu – nie szkodzi, przecież oprócz malarstwa, fotografii, grafiki jest też uczenie, które traktujemy jako jedną z najwspanialszych dziedzin twórczości.
Prezentowane tu prace uczniów to niewielki wybór spośród wielu naprawdę dobrych realizacji. Pokazujemy prace tych, którzy w fotografii znaleźli sposób na wyrażanie siebie, których prace są przez dłuższy czas spójną wypowiedzią, jednorodną stylistycznie. I którzy wyrażają w fotografii siebie.

Paweł Wojas