W ramach Tygodnia Kultury Wysokiej uczniowie klasy II T15 wzięli udział w warsztatach językowych zorganizowanych przez Instytut Austriacki we Wrocławiu. Zajęcia online poprowadził lektor Instytutu Austriackiego p. Yuriy Plugin. Dyskutowaliśmy o kulturze i życiu Austrii; nie zabrakło również tematów ekonomicznych, społecznych  i kultury Niemiec.

Agnieszka Mierzejewska