Celem kształcenia zawodowego w trakcie realizacji stażu zawodowego jest
przygotowanie absolwenta/ucznia szkoły do pracy w warunkach współczesnego
świata, wykonywania konkretnych zadań zawodowych w realnych warunkach danego
przedsiębiorstwa i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Po odbyciu stażu zawodowego absolwent/uczeń szkoły będzie w stanie sprostać
oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek np.: szeroko pojętych usług
cyfrowych i zwiększy swoje szanse na pracę w dziedzinie wciąż rozwijających
się multimediów, ale i także zweryfikuje swoje umiejętności technika
analityka. W projektach Bliżej zawodu i Wsparcie kształcenia zawodowego –
poprawa efektów duży nacisk w programach stażowych jest położony na
kształcenia kompetencji w obszarach KPS i OMZ.