15 staży dedykowanych jedynie uczniom w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w drugiej, ale i ostatniej edycji wakacyjnych staży projektu Twój czas na staż. Część prezentujemy obecnie, reszta w sierpniu.

Krótkie wypowiedzi uczniów:

Dla mnie nie jest to pierwsze doświadczenie zawodowe, ale że odbywam staż w firmie o innych charakterze działalności od poprzednich, więc jest to kolejny krok w doskonaleniu umiejętności, nabywaniu nowych, a także w karierze zawodowej.

Twierdzę, że dobór miejsca stażowego jest odpowiedni, gdyż mogę nauczyć się wielu rzeczy, z którymi w szkole na pracowniach zawodowych się nie stykam, a doświadczenie po odbytych obowiązkowych praktykach w innej firmie w porównaniu z nabywanym podczas stażu jest nieporównywalne. W porównaniu z praktyką staż więcej daje możliwości oceny swoich możliwości na rynku pracy  w kształconym zawodzie.

Zdobywamy zupełnie nowe umiejętności: wykonujemy czynności przy druku reklamy zewnętrznej, których nie uczyłyśmy się na zajęciach praktycznych w szkole.

Pracuję przy nadrukach na koszulki, co chciałam właśnie nauczyć się wykonywać. A jeszcze okazało się, że szkolę język angielski, bo pracuję od dzisiaj w międzynarodowym zespole stażystów.

Praktyka to jedno, a staż to co innego, bo uczę się wciąż czegoś nowego.