28 października klasa 1 TA w ramach LABORATORIUM BADANIA KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA wybrała się w okolice Mostu Pokoju, aby pobrać próbki wody z rzeki Odry oraz przeprowadzić badania fizycznych i chemicznych wskaźników jakości wody.

Uczniowie uczyli się prawidłowo pobierać próbki wody (tylko nieliczni odważyli się rzucać wiaderkiem:) ) oraz oznaczali m.in. temperaturę, odczyn, przewodność, twardość oraz zapach wody na zimno. Ponadto sprawdzali czy miejsce poboru próbek wody ma wpływ na w/w wskaźniki.

Z zebranych dotąd wyników możemy stwierdzić, że temperatura wody w Odrze tego dnia wynosiła ok. 9 stopni Celsjusza, odczyn wody był lekko zasadowy, zapach był roślinny i słabo wyczuwalny, a woda jest twarda.
Klasa pobrała próbki, zaopatrzyła je w odpowiednie etykiety i przetransportowała do laboratorium 308.
O dalszych losach tychże próbek będziemy Was informować na bieżąco:D

Pozdrawiamy

klasa 1 TA wraz z nauczycielkami:
p. Krystyną Rapacz i p. Magdaleną Słowik-Góralską