Warsztaty, w których uczestniczyła klasa 3TA i 4TA, to poznanie najnowszych osiągnięć biomonitoringu zanieczyszczeń środowiska, za pomocą pajęczych sieci, owadzich larw czy sympatycznie wyglądających, w oku binokularu, skorupiaków. Jednak największy podziw i respekt wzbudziły larwy wijów zajadające ze smakiem odpadowe tworzywa sztuczne.

Był także czas na poznanie działania i przydatności nosa, jako przyrządu i narządu oraz spojrzenie
w istotę smogu, który jednak nie jest ani sympatyczny, ani zdrowy.

Barbara Maniewska-Nowosiadły