22 listopada 2017 r. Stowarzyszenie ‘Ekonatura” zorganizowało konferencję „Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko a świadomość ekologiczna społeczeństwa”. W ramach tego wydarzenia odbyła się seria wykładowa, w której wzięli udział uczniowie Naszej szkoły z klas o profilu technik ochrony środowiska (1TA, 3TA i 4TA) pod opieką p. Małgorzaty Ząbek, p. Justyny Krynickiej i p. Roberta Wróbla.

W murach Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wysłuchano wykładów na takie tematy jak: „Jakość wód naturalnych w czasie susz i powodzi”, „Wpływ zmian klimatu na jakość wód naturalnych”, „Przyczyny zmian klimatycznych w skali lokalnej i powstawanie miejskich wysp ciepła”, „Możliwości zastosowania baz GIS do oceny powstawania miejskich wysp ciepła” oraz „Zielona infrastruktura obszarów miejskich jako element ograniczenia powstawania miejskich wysp ciepła”. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawili zebranym wybrane problemy dotyczące szczególnie obszarów miejskich oraz gospodarki wodnej, co ściśle wiąże się z zagadnieniami poruszanymi na przedmiotach zawodowych w klasach technika ochrony środowiska.

To już kolejne spotkanie uczniów Naszej szkoły ze środowiskiem akademickim i mamy nadzieję, że będziemy częstym gościem na podobnych „naukowych wydarzeniach” we Wrocławiu.

Justyna Krynicka

Fotorelacja: Małgorzata Ząbek