Nadeszła jesień, a wraz z nią dłuższe wieczory, które często skłaniają do… spędzania ich z nosem w smartfonie. Dlatego przypominamy 10 zasad cyfrowej higieny. Koniecznie obejrzyjcie krótką animację. Te proste zasady wprowadzone w życie odmieniają je na lepsze! Sprawdzone info! 😉

Informujemy, że Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu włączyło się w innowacyjny projekt edukacyjny Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 
Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.
Udział w projekcie zapewnia:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;


– udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole;


– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;


– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;


– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.
Więcej informacji o realizowanym projekcie można znaleźć na stronie https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Publikacje do pobrania:
 • https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf
 • https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf
 • https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/07/Granie-na-ekranie-rozlozone.pdf

Kilka słów o projekcie: