W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym klasa 2 TC (cyfrowe procesy graficzne) w dniu 17 listopada wzięła udział w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez profesora wizytującego Tomasza Arciszewskiego z George Mason University w USA na temat “Szkicowanie kluczem do kreatywności”. Profesor Tomasz Arciszewski jest znany przede wszystkim jako twórca nowego modelu kształcenia nawiązującego m. in. do tradycji renesansu.

Uczniowie naszej szkoły ćwiczyli zachowania w nowym modelu osiągania celów edukacyjnych m.in. za pomocą kartki i ołówka. Kształcenie dla sukcesu wymaga bowiem nauczania kreatywności już od początku nauki szczególnie w zawodach technikalnych jakimi są niewątpliwie te nauczane w naszej szkole. Wprowadzenie do kadry nauczającej prawdziwych artystów, stworzenia odpowiedniego otoczenia fizycznego i emocjonalnego, kształtowanie nowego holistycznego zrozumienia świata to aspekty poruszane podczas warsztatów, które uskrzydliły naszych uczniów do szkicowania zawsze i wszędzie. Wykład odbywał się w języku polskim, warsztat w języku angielskim.

Opiekun:
Marek Sosnowski