22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 1992 roku. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Zasoby wodne są nadmiernie eksploatowane, co wywiera silny wpływ na jakość i ilość powstałej wody oraz na ekosystemy, które są od niej uzależniona. Z tej okazji uczniowie naszego technikum wykonali tematyczne prace zachęcające do świadomego korzystania z zasobów wodnych.