Już po raz jedenasty wręczone zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego. W tym roku zgłoszonych zostało blisko 500 osób, z których – po weryfikacji – nagrodzono 181 uczniów.

Wśród 39 uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Wrocławia znaleźli się Paweł Maciak i Jakub Szmyd, uczniowie klasy 2tc naszego technikum, uczący się w zawodzie cyfrowe procesy graficzne. Gala wręczenia stypendiów odbyła się w piątek 25 września 2015 w Sali Koncertowej Narodowego Forum Muzyki z udziałem Jarosława Delewskiego, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Paweł i Kuba otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia na niwie graficzno-plastycznej i nieziemsko wysokie średnie ocen na świadectwach klasy pierwszej. Paweł jest prezentowany w naszej Strefie Talentów, na Kubę z niecierpliwością czekamy. Chłopakom gratulujemy i wypatrujemy kolejnych wystaw i projektów.

Opiekun
Marek Sosnowski