UWAGA!!! NOMINACJA DLA TECHNIKUM NR 15 WE WROCŁAWIU!

W dniu 17 listopada 2016 roku Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych uroczyście przekazał NOMINACJĘ dla Technikum nr 15, do udziału w projekcie SZTAFETA SZKÓŁ – STOP MOWIE NIENAWIŚCI. Głównym założeniem projektu jest uwrażliwienie młodzieży oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły na przejawy dyskryminacji i wandalizmu w ich otoczeniu oraz prawne i psychologiczne skutki stosowania ukrytej symboliki mowy nienawiści, pojawiającej się w przestrzeni miejskiej. Efektem podjętych działań będzie zachowanie postawy aktywnej tolerancji oraz podpisania Deklaracji „ STOP MOWIE NIENAWIŚCI”.

NIE ZMIENISZ NICZEGO, CZEMU NIE MASZ ODWAGI STAWIĆ CZOŁA…..

Pedagog
Elżbieta Rurkowska–Kamel