W dniu 27 listopada 2015 roku uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych zorganizowanych przez oddział prewencji Straży Miejskiej we Wrocławiu pt. „Hejting w cyberprzestrzeni, czyli przestępstwa przeciw osobie”. Młodzież uzyskała wiedzę dotyczącą zjawiska cyberprzemocy, czyli inaczej przemocy z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Uczniowie zrozumieli też, że są to takie zachowania, które krzywdzą emocjonalnie drugiego człowieka. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły jej, najczęściej czują się zranione i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Pojawiają się u nich nieprzyjemne myśli, uczucia takie jak: bezradność, wstyd, upokorzenie, strach a czasem również złość… W Polsce doświadcza jej ponad połowa młodych internautów!!!

Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in: wyzywanie, straszenie poniżanie, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w Sieci. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem. Prowadzący zajęcia Pan Grzegorz Muchorowski w niezwykle przystępny i ciekawy sposób opowiadał o najczęściej stosowanych formach cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z jej stosowania. Omówił również zasady bezpieczeństwa online.

Pedagog:
Elżbieta Rurkowska–Kamel