Z wielką radością i dumą zawiadamiamy, że w najnowszym Rankingu Techników Perspektywy 2024,
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu, po raz kolejny zdobyło tytuł SREBRNEJ
SZKOŁY 2024.
 
W rankingu głównym Technika 2024 miesięcznika Perspektywy zajęliśmy kolejno:
102 miejsce w Polsce
3 miejsce w województwie dolnośląskim
2 miejsce we Wrocławiu
 
Więcej informacji tutaj.