Corocznie we wrześniu organizowana jest akcja “Sprzątania świata” – inicjatywa, która ma uczulić społeczeństwo na kwestie związane z zaśmiecaniem i zatruwaniem najbliższego otoczenia. Nasi uczniowie w symboliczny sposób wzięli w niej udział – oczyścili teren wokół szkoły i ościennych ulic.

Koordynatorem akcji jest nauczycielka geografii, pani Małgorzata Ząbek.

Fotorelacja:
Natalia Zawiślańska
Mateusz Kowal